miércoles, 25 de mayo de 2016

Avtal FARC-regeringen om att barn och ungdomar exkluderas från kriget