fredag 24 april 2015

Colombias president återupptar bombningarna mot FARC

Jakt och attackplanet Supertucan bombar återigen gerillaställningar efter att Santos,
i stället för att acceptera gerillans ensidigt utropade vaenvila den 20 december 2014,
nu trappar upp krigshandlingarna mot FARC.
Colombias president återupptar bombningarna mot FARC

 

AV DICK EMANUELSSON

TEGUCIGALPA / 2015-04-24 / Den colombianske presidenten Juan Manuel Santos återupptog den 16 april bombningarna mot koncentrationer av gerillatrupper och läger. FARC-gerillan besvarade upptrappningen med att hålla fast vid den ensidigt utropade vapenvilan från den 20 december 2014.

Fredsprocessen gick in i ett kritiskt skede efter att gerillan, “som ett legitimt försvar”, såg sig tvingad att slå tillbaka mot operationerna från arméns specialstyrkor. Dessa hade under en månad trängt allt närmare gerillan kring staden Buenos Aires i länet Cauca.

– Gerillastyrkorna praktiskt taget likviderade en ´Task Force´, elva döda och ett 20-tal sårade. Denna gerillaattack bekräftade vad en av de sårade militärerna sa till dagstidningen El Tiempo: “Utan flygunderstöd är vi ingenting”!

Elva av deras kamrater återvände inte till sina familjer den 15 april.
 

Det säger Alberto Pinzon Sanchez, sociolog, läkare och en av fyra fredsmedlare vid den förra fredsprocessen 1999-2001. Han menar att den väpnade konfliktens politiska rötter har förstärkts den senaste tiden med Santos´ koncessioner till gruv- och oljebolag som allt mer tar över Colombias gigantiska naturrikedomar.

Demoralisering

 

– Under de senaste 200 åren har regimerna hävdat att de har haft “monopol över vapnen”, vilket de aldrig har haft. I stället åser vi en oåterkallelig demoralisering av de väpnade styrkorna som nyligen illustrerades i tillfångatagandet av general Ruben Alzate i oktober 2014 och striderna i Cauca där FARC-gerillan likviderade arméns specialstyrka.

Santos´ svar blev ett avslutande av det bara en månad långa uppehållet av flygbombningar av gerillaställningar som presidenten av folkopinionen i landet tvingades införa.

Santos menar att armén ska kunna attackera gerillan utan att denna ska ha rätt att försvara sig. Och när den gör det blir det ett herrans liv och Santos inleder återigen flygbombningarna i stället för att gå med på gerillans förslag om ett ömsesidigt eldupphör för att spara liv på bägge sidor, understryker Pinzon.

General Ruben Alzate, till höger, skakar hand med gerillakommendanten Pastor Alapa, som överlämnade den tillfångatagne Alzate till Internationella Röda Korset i mitten av november 2014.


Inte ett ord om paramilitärerna

 

Han erinrar om den diametralt motsatta situationen när Alvaro Uribe var president och Santos försvarsminister. Enligt den Colombianska Juristkommissionen genomförde paramilitärerna (AUC) under de två första åren av sitt eldupphör (2003-2004), 40 massakrer och 2500 selektiva mord på civila.

– Regeringen sa inte ett knäpp trots att paramilitärerna avrättade många kandidater i valet 2003. Uribes Fredskommissionär Luis Carlos Restrepo sa på en fråga från Magasinet Semana: “Min stil är inte att hysteriskt gå ut i medierna för att reagera på varje händelse i vilken AUC kan vara inblandade. Mitt jobb är att producera fredshandlingar för att förmå dessa grupper att demobilisera”.

FARC besvarar Santos´ ultimatum

 

Efter det förnedrande militära nederlaget sa Santos och hans förhandlare Humberto de la Calle att nu var “bollen FARC:s”. Nu är det upp till gerillan om den vill uppnå en fredsöverenskommelse. I så fall måste förhandlingarna skyndas på, “för vi kan inte förhandla i oändlighet”, underströk la Calle.

I fredags förra veckan (24 april) svarade FARC:s högsta ledning, sekretariatet i ett ´Öppet Brev till Santos´. I det raderar gerillan upp en rad punkter som bägge parter har beslutat om men som regeringen inte har verkställt.

En av punkterna är den rapport som tolv oberoende historiker utarbetade och som lades fram i februari. I den fastslås att den väpnade konflikten i Colombia har en både social, ekonomisk som politisk karaktär. En central linje är också USA:s klara inblandning och påverkan. Det är uppenbart att de tolv rapporterna föll ner som en obekväm pjäs i fredsprocessen.

“Sedan vi föreslog bildandet av en Historisk Kommission för Konflikten och dess Offer har det gått 15 månader. Och när väl rapporten (De Tolv) överlämnades, har det varit stört omöjligt att driva dess slutsatser. Ansträngningarna för att uppnå något så viktigt för landet och för ett slut på konflikten är oförklarligt, framför allt med tanke på att konflikten sträcker över mer än 50 år”, underströk gerillan som kräver att regeringen offentliggör och lägger fram dokumentet för studier på alla samhällsnivåer i landet.

“Om man inte vet vad som hände i landet under de senaste femtio eller sextio åren, går det heller inte att skapa en medvetenhet och en fredskultur”, sammanfattar Sekretariatet.

Ett annat krav som FARC ställer är ett öppnande av statens arkiv, i första hand de väpnade styrkorna och den militära underrättelsetjänsten.

“Inte någonstans i världen där en fredsprocess har genomförts har ett slutligt undertecknande varit möjligt utan att sanningen har lagts fram. Därför, och med tanke på offren, kräver vi att arkiven öppnas”.

Frågan om de kvinnliga gerillasoldaterna status inom gerillan blir föremål för en underkommission.


Minor, kvinnor och barn

 

FARC:s fredsdelegation i Havanna tar varje vecka emot olika sociala organisationer från Colombia. Men även internationella humanitära organisationer som “Geneva Call” har bjudits in. Det första mötet hölls redan i oktober 2012 och nu senast ägde det andra mötet rum i början av april. Målet är att ge sin syn på frågan om hur barn, kvinnor och landminor drabbas av kriget och vilka möjligheter det finns för att lösa dem.

– I dessa tre teman har det uppnåtts betydande framsteg. FARC har vidtagit flera ensidiga steg eller i överensstämmelse med regeringen, säger Carla Ruta, delegationsledare för Geneva Call till Flamman från Genevè.

Ett avtal har undertecknats om röjandet av antipersonella minor och övriga explosiva ämnen. FARC har höjt åldern för att ansluta sig (till gerillan) och införandet av en underkommission för att behandling av genusfrågor.

– I genusfrågan talade vi med FARC om erfarenheterna av kvinnliga gerillasoldater från andra fredsprocesser och deras deltagande i processen.

Till frågan om olika rapporter som regelbundet publiceras om sexuella övergrepp mot kvinnliga gerillakämpar eller antalet barn inom gerillan, säger Carla Ruta:

– Vi har varit kritiska till hanteringen av viss information till exempel om sexuellt våld och antalet barn inom gerillan. Vi fortsätter att insistera på att om vi inte förstår sammanhanget och den särskilda situationen, kommer förslagen till lösningar inte ha en önskad effekt. Information som utvärderas ordentligt och en öppen dialog är de bästa verktygen för att underlätta de humanitära insatserna.


måndag 20 april 2015

El silencio gubernamental Uribe-Santos de las violaciones paramilitares de su cese al fuego
La terrible masacre Paramilitar-Ejercito Nacional en San José de Apartadó que cobró las vidas de ocho personas, entre ellas un bebé de seis meses. En la Mesa de Diálogo ni Uribe, ni Santos o Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe, tenía algo para decir al respecto. El paramilitar Cobra remató al bebé con un machete que introdujo en su garganta. "Es mejor prevenir para que no crezca como guerrillero en el futuro", fue su explicación. Tanto Uribe, su vice Francisco Santos (primo al actual presidente) o el general Montoya asumieron la responsabilidad del terrorismo para-estatal sino acusaron, como siempre, a las FARC.

El silencio gubernamental Uribe-Santos de las violaciones paramilitares de su cese al fuego

Por Dick Emanuelsson, ANNCOL

ANNCOL / DICK EMANUELSSON / 2015-04-20 / Este artículo que ANNCOL reproduce a continuación, no es nuevo. Fue publicado en la Revista Semana el 9 de febrero de 2013. No obstante, consideramos que tiene alta importancia y vigencia teniendo en cuenta la situación surgida después de los combates en la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en donde murieron once militares y una veintena resultaron heridos el 15-16 de abril.

Mientras el gobierno de Juan Manuel Santos y los generales hacen un grito en alto por el resultado fatal para la institución castrense, los medios de comunicación oficialista llenan sus columnas o pantallas o emisoras de las consecuencias del resultado trágico, pero no tocan a las causas del combate el 15-16 de abril.

Los “Falsos Positivos” de Santos

Juan Manuel Santos fue ministro de defensa del gobierno de Álvaro Uribe. Fue él que introdujo el mal llamado “Falsos Positivos” para distraer a los términos verdaderos de la guerra sucia del Terrorismo de Estado. “Falsos Positivos” no son otra cosa que fusilamiento del enemigo o ejecuciones extrajudiciales. Pero a los civiles.

Santos era un férreo defensor de la política de la guerra total contra la insurgencia llamada “Seguridad Democrática”. Hoy sabemos que el saldo es contado en miles de colombianos enterrados en fosas comunes y recogidos como “NN” por los médicos forenses.

Poco a poco sale al flote la verdad y el trasfondo de los combates el 15-16 de abril en el caserío, contados por sus propios habitantes [http://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/246-pacocol] que contrasta totalmente con las versiones de El Tiempo, RCN o Caracol.

El cese al fuego unilateral de las FARC

Dos veces el gobierno de Santos, presionado por Uribe, el Procurador y los generales, han gritado en alto por las acciones de las FARC durante su alto al fuego unilateralmente decretado el 20 de diciembre del 2014. La primera vez fue cuando fue tomado prisionero de guerra el general Rubén Darío Alzate a final del mes de octubre de 2014 y ahora, cuando la una unidad de la Contraguerrilla del Ejercito Colombiano, según sus propias palabras y los testimonios de los habitantes del caserío de La Esperanza, fue atacada por las FARC que actuaban en defensa en contra los “operativos de control de la Zona” del Ejercito Nacional, operaciones realizadas desde más de un mes en la zona.

Las FARC no se levantaron de la mesa cuando fue asesinado su máximo comandante, Alfonso Cano, cuando éste, ciego después un bombardeo, fue fríamente fusilado por las tropas que consultaron a Santos que iban a hacer con el comandante de la guerrilla, ¿llevarlo capturado o fusilarlo? “¡Fusílenlo”! fue la orden de Santos, en calidad de máximo comandante de sus FF.MM. Ya se habían hecho las primeras consultas entre los representantes del gobierno de Santos y el Secretariado de las FARC. Pero pese la ejecución extrajudicial, la guerrilla no declaró la guerra, ni hizo un escándalo al estilo de los últimos días.

El cese al fuego de las AUC (paramilitares)

Según la Comisión Colombiana de Juristas, los paramilitares de las AUC cometieron más de 2.500 asesinatos y desapariciones durante su cese al fuego (desde el inicio del 2003, nota ANNCOL). Y según cifras de la propia Vicepresidencia, en los dos primeros años de dicho cese, los grupos paramilitares cometieron más de 40 masacres.

Pero ¿se recuerdan lo que decía Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe, cuando la Revista Semana le preguntó sobre las masacres y los asesinatos durante el cese al fuego paramilitar?

“Mi estilo no es salir histéricamente a los medios de comunicación a reaccionar ante cada episodio (¡Sic!) en el que puedan estar involucradas las autodefensas. Mi trabajo es producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos grupos se desmovilicen”.

La fuente de estas citas son de la excelente crónica de la periodista de la Revista Semana, Martha Ruiz, escrita no ahora a raíz de los combates el 15-16 de abril, 2015, sino en septiembre de 2013 por el silencio gubernamental en dichos años.

¿El estado romperá el proceso de paz?

Hoy esas líneas, que ANNCOL reproduce abajo, son más vigentes que nunca e ilustra la hipocresía del establecimiento actual.

Por que ¿que han dicho hoy el jefe de la Delegación del gobierno de Santos y el Procurador, Humberto de la Calle y Alejandro Ordóñez, respectivamente?

la Calle: “No estamos dispuestos a permanecer indefinidamente en la Mesa. Las Farc incumplieron su palabra al asesinar 11 militares”.

Procurador Ordóñez: ¡”No se puede volver a amarrar a las Fuerzas Militares”!

En texto claro; la guerra esta en la esquina.

* * *

Píldoras para la memoria de Uribe


Por Martha Ruíz, Revista Semana


Nadie estaba combatiendo a los paramilitares mientras el cese al fuego inundaba de sangre al país.

En noviembre del 2002, apenas dos meses después de que Uribe se posesionó como presidente, las AUC anunciaron un cese del fuego unilateral, para cumplir la única condición que el Gobierno les ponía para sentarse a negociar. Fue así como en junio del 2003 se instaló la mesa de Santa Fe Ralito, con Luis Carlos Restrepo de un lado y Carlos Castaño del otro.

Sin embargo, en febrero del 2004, las AUC mataron a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios que auspiciaban los paramilitares allí. Frente al asesinato, la mesa de Ralito guardó silencio. 

En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió como si nada. La prensa denunció que se trataba de una conspiración de los narcos para adueñarse del proceso. Luego mataron a ‘Doble Cero’, Miguel Arroyave, Rodrigo Cadena… y del lado del Gobierno, nadie se paró de la mesa. 

En julio de ese mismo año se encontró una avioneta con cocaína, atribuida a Ernesto Báez. Durante todo el cese hubo evidencia abundante de que las AUC seguían en el negocio del narcotráfico. Y nadie se levantó de la mesa.

En septiembre del 2004, las AUC acribillaron en Barranquilla al ilustre profesor Alfredo Correa de Andreis. Por supuesto, no hubo conmoción en la mesa. 

En febrero del 2005, paramilitares de Urabá y miembros de Ejército masacraron a dos familias en La Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, degollaron a los niños. Pero nadie se levantó de la mesa. Según la Comisión Colombiana de Juristas, las AUC cometieron más de 2.500 asesinatos y desapariciones durante el cese al fuego. Y según cifras de la propia Vicepresidencia, en los dos primeros años de dicho cese los grupos paramilitares cometieron más de 40 masacres. Obviamente, nadie se paró de la mesa. 

En el 2003, en pleno cese al fuego, las AUC hicieron pactos con políticos en casi todo el país. Asesinaron candidatos en todas partes para hacerse con el poder local. Uno de ellos fue Tirso Vélez, quien aspiraba a la Gobernación de Norte de Santander. Como imaginarán, no pasó nada en la mesa.

Cuando el remedo de “cese al fuego” hizo crisis, algún periodista de SEMANA le preguntó a Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe, qué tenía para decir al respecto. Esto fue lo que respondió:

“Mi estilo no es salir histéricamente a los medios de comunicación a reaccionar ante cada episodio en el que puedan estar involucradas las autodefensas. Mi trabajo es producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos grupos se desmovilicen”.

Entonces el gobierno de Uribe estaba cocinando un proyecto de perdón y olvido, llamado pomposamente Ley de alternatividad penal, que el Congreso rechazó aun antes de ser presentado.

Sobra decir que nadie estaba combatiendo a los paramilitares mientras el cese al fuego inundaba de sangre al país. Por el contrario, el jefe de seguridad del presidente Uribe, como ya está probado, trabajaba para ellos. Y no exactamente construyendo paz.

La agenda de la negociación de Ralito nunca se conoció. De vez en cuando, desde la prisión, los jefes de las AUC denuncian que el Gobierno les incumplió ciertas promesas hechas en la mesa. Y desde la clandestinidad, Restrepo responde que todo es mentira. Eso es todo. 

(…)

Desde hace cuatro meses el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC intentan ponerle fin al conflicto armado que vive Colombia desde hace 50 años. Pactaron una agenda que es de conocimiento público y unas reglas del juego que están expuestas claramente sobre la mesa. Reglas que, por cierto, no incluyen el cese al fuego. La presión militar contra la guerrilla no ha dado tregua un solo día.

Aun así, Álvaro Uribe exhibe fotos de los muertos en combate, exige que el Gobierno suspenda los diálogos de La Habana y nos advierte que esta vez habrá impunidad. 

¡Qué falta de pudor!


söndag 19 april 2015

Tre av Uribes ministrar dömda till fängelse

Presidentpalatsets koordinatör för Uribe, Alberto Velásquez, inrikesministern Sabas Pretelt och social- och arbetsmarknadsministern Diego Palacio. Nu bakom galler.
Tre av Uribes ministrar dömda till fängelse

Av Dick Emanuelsson 

 

Tre av Alvaro Uribes “superministrar” dömdes i förra veckan till fängelsestraff på 5-7 år. Brottet var mutor till kongressledamöter för att en författningsändring skulle gå igenom som möjliggjorde Uribes andra mandatperiod.

Parlamentsledamoten Yidis Medina stod i blickpunkten i sällskap med ytterligare en ledamot. De bägge tillhörde det utskott som förberedde författningsändringen men var negativa respektive inte bestämt sig.

Inrikesministern Sabas Pretelt, social- och arbetsmarknadsministern Diego Palacio samt presidentpalatsets koordinatör för Uribe, Alberto Velásquez inledde en intensiv press på Yidis Medina för att förmå henne att rösta för författningsändringen.

“Uribe gav ordern”

 

Yidis Medina vid gripandet för fem år sedan.
– Det är den före detta president Alvaro Uribe som gav ordern om att betala för min röst och för hans återval, sa Medina i en intervju till dagstidningen El Tiempo i söndags.

Den inre kretsen av den förre colombianske presidentens män blir allt snävare. En efter en döms de till långa fängelsestraff för korruption eller för paramilitära allianser. Den unge jordbruksministern Andrés Felipe Arias dömdes till 17 års fängelse för korruption och överlämnande av mark till stora landägare, mark som de paramilitära dödsskvadronerna hade tagit över. Innan domslutet föll flög han till USA där han lever i högsta välmåga.

Paramilitära allianser

 

Uribes två högsta chefer för säkerhetstjänsten DAS, Jorge Noguera och María del Pilar Hurtado är också fängslade. Noguera dömdes till 25 års fängelse för att ha spionerat på journalister (bl.a. denne skrivare) samt överlämnat namnlistor på den politiska oppositionen till paramilitärerna som hade ordern om att mörda dem. María del Pilar flydde till Panama för fyra år sedan men utlämnades i början av året till Colombia.

Senatens förre ordförande, Mario Uribe, är Alvaro Uribes kusin och dömdes till 6,5 års fängelse för sin allians med paramilitärerna. Mauricio Santoyo var Uribes säkerhetschef i presidentpalatset och utlämnades till USA där han dömdes till 15 års fängelse för sina allianser med paramilitärernas drogkarteller. Ytterligare ett tiotal personer av Uribes närmaste förtrogna är föremål för fortsatta utredningar.

Av de ledamöter som valdes i valet till den colombianska kongressen år 2002, uppskattas cirka 40 procent ha valts med stöd av paramilitärens drogpengar och vapen. Ett 70-tal sitter fängslade, eller har avtjänat straff eller är fortsatt föremål för polisundersökningar.

DEA-agenternas drogfester med prostituerade

DEA-agenternas drogfester med prostituerade


Av Dick Emanuelsson

 

TEGCUIGALPA / 2015-04-19 / Ett tiotal DEA-agenter i Colombia har avslöjats för att ha deltagit i 15-20 fester på en av Bogotas mer fashionabla bordeller. Förutom att de betalade för de sexuella tjänsterna, avslöjas det nu också att de konsumerade den produkt som de är skickade för att bekämpa; narkotika.

Men där upphör inte skandalen. I ett omfattande dokument som lades fram den 14 april i år inför utskottet för Tillsyn och Regeringsreform i USA:s representanthus, beskrivs också hur DEA-agenterna träffade ledare för de paramilitära dödsskvadronerna. Paramilitärerna visade sin uppskattning genom att skänka agenterna AKA-gevär.

Det ansedda colombianska magasinet Revista Semana intervjuade en av de prostituerade på bordellen.

– Det konsumerades mycket alkohol och droger av olika slag.

Den prostituerade som intervjuades i Semana.
 

På minst en av festerna betalades de prostituerade med pengar från DEA:s driftsbudget i Colombia. Det var alltså USA:s skattebetalare som finansierade DEA-agenternas vällustiga äventyr med prostituerade, droger och alkohol. Men de tio agenterna dömdes till löjliga sanktioner på 2-10 dagars suspension från arbetet.

– Denna person representerar en nationell säkerhetsrisk. Det är en skam att ni inte avskedar dem, sa utskottsordföranden Jason Chaffetz till Michele Leonhart, chef för DEA.

“Sexuella Imperialister”

 

I Colombia går USA-soldaterna och DEA-agenterna under beteckningen “Sexuella Imperialister”. I slutet av 2008 avslöjades att 54 colombianska flickor hade våldtagits eller utsatts för sexuella övergrepp 2003-2007 av de USA-militärer som ingick som rådgivare i Plan Colombia. Flera av dessa övergrepp filmades och såldes som videokassetter sedan på gatan i Colombia för fem dollar. Förövarna ställdes inte inför rätta eftersom de har “militär immunitet”.


lördag 18 april 2015

Coca Colaarbetare i Colombia hungerstrejkade mot mord och terror

Sex hungerstrejkande arbetare på Coca Colas anläggningar i Bogota framför den colombianska kongressen.
Coca Colaarbetare i Colombia hungerstrejkade mot mord och terror

“Davids kamp mot Goliat”

Av Dick Emanuelsson

BOGOTA&TEGUCIGALPA / FLAMMAN / De fackligt organiserade arbetarna på Coca Colas tappningsanläggnignar i Colombia inledde i måndags förra veckan en hungerstrejk som pågick under fem dagar. Motivet till aktionen var terrorn och hoten från företaget som de anställda tvingas stå ut med.

– Som du vet angrips vi från flera håll. Under de senaste 15 åren har tolv av våra främsta medlemmar mördats, flera av dem inne på Coca Colas anläggningar.

Javier Correa, ordförande i facket för arbetarna på Coca Cola
Det säger Javier Correa, ordförande för fackförbundet Sinaltrainal, som organiserar arbetarna på såväl Coca Cola som Nestlés anläggningar i Colombia. Samma dödsfacit uppvisar det schweiziska transnationella företaget.

De arbetare som står upp och kräver att Coca Cola outsorcade företag ska ta det sociala ansvaret, hotas direkt på arbetsplatsen, uppger Correa. Paramilitärer och den militariserade polisen släpps in av företaget när arbetarna protesterar mot vedervärdiga arbetsförhållandena.

Väktarbolag tränar militärt

Därför inledde de organiserade arbetarna på Coca Cola sin hungerstrejk i fem städer i Colombia där det transnationella USA-företaget opererar. Klockan 14.00 den 13 april satte arbetarna från Sinaltrainal upp sina tält framför den colombianska kongressen och det gigantiska borgmästarhuset i Bogotas hjärta, Plaza Bolivar.

– Vi kräver att de colombianska myndigheterna upprättar ett förhandlingsbord med deltagande från facket och Coca Cola för att lösa flera dramatiska frågor som tusentals medlemmar i Sinaltrainal kräver, uppger Correa.

Via telefon direkt från Plaza Bolivar berättar Correa hur terrorn materialiseras mot det fack som stått ut mot vad Correa kallar den statliga terrorismen.

– I Barrancabermeja anställde Coca Cola Carelis Cadavid, fru till den fruktade paramilitäre ledaren Wilfred Martinez, “alias Gavilán”. Denne man har mordhotat och tvingat flera familjer inom företaget att bli internflyktingar.

Pansarbilar mot arbetare

En annan från de paramilitära dödsskvadronerna är Miguel Ángel García Barbosa. Han arbetade på Coca Cola i Barrancabermeja i februari 2015, trots att han hade en vilande arresteringsorder över sig för att han tillhörde den paramilitära gruppen ´los canoeros´.

– Hans uppgift var att utföra underrättelseverksamhet mot Sinaltrainal.

De arbetare som mordhotas offentligt och som de polisiära myndigheterna vägrar att ge beskydd, vägrar också Coca Cola att förflytta till andra städer där företaget har anläggningar. Därmed är deras liv i fara, menar Correa.

– I Staten Bucaramanga anlitar Coca Cola privata väktarbolag som i praktiken är ett antikravallkommando. De bär kravallsköldar och genomför inne på arbetsplatsen militära övningar för att slå tillbaka fackliga protester och skrämma arbetarna.

I Staden Medellín öppnade dessa väktare portarna för polisens pansarbilar. De kallades in av företaget för att slå ned protesterna hos de arbetare som är anställda som timanställda. De protesterade mot att flera av deras kamrater hade avskedats enbart för att de hade anslutit sig till Sinaltrainal. Det slutade med att ALLA arbetare avskedades.

Sammanlagt är det 30 arbetare som har ställts inför rätta, stämda av Coca Cola som använder sin makt inom den colombianska rättsapparaten. Coca Colas verkliga krav och mål är att domstolarna upphäver Sinaltrainal legitima status.


Tar över vattnet

Från hela världen strömmade det under förra veckan in solidaritetstelegram till det stridbara Sinaltrainal, i den fackliga omvärlden under många år känt som Davids kamp mot Goliat. Även internationella miljöorganisationer har gett sitt stöd till det colombianska facket för at ha begripit att Coca Cola är vad Correa säger vara en enorm miljöförstörare.

– I början av året startade Coca Cola en anläggning i staden Tocancipá som kommer att göra beslag på 1´680.000 m3. Det motsvarar 68,58 procent av kommunens behov. Det transnationella bolaget kommer i praktiken att sluka kommuninvånarnas vatten.
Med knutna nävar och en fem dagars avslutad hungerstrejk, sätter sig nu facket i förhandlingar med Coca Cola.

Nya förhandlingar

I fredags kväll avslutade facket sin hungerstrejk och uppnådde med sin aktion och den stora solidariteten den mötte i och utanför Colombia flera viktiga krav.

– Bogotas borgmästare har skapat en kommission som tillsammans med Sinaltrainal och Coca Cola ska utreda frågorna om förgiftningen av vattnet och miljön. Det handlar om oerhört känsliga våtmarker som drabbats hårt av Coca Colas produktion.

– Coca Cola har gått med på att träffa facket för att förhandla om de frågor som gav upphov till hungerstrejken. Samtidigt har arbetsmarknadsministern försäkrat att han ska vara en “skugga” i förhandlingarna mellan Sinaltrainal och Coca Cola.

Arbetsmarknadsministern Eduardo Luis Garzon var tidigare ordförande i CUT, den största landsorganisationen i Colombia samt tidigare medlem i det colombianska kommunistpartiet.

Audio (på spanska, 14 min.):


Los náufragos, Editorial ANNCOL

Santos, Uribe y los dos candidatos presidenciales, los guerreristas Vargas Lleras y Ordóñez.
¿Qué será de Colombia con semejante panorama?
Los náufragos

Editorial ANNCOL

La crisis actual del régimen se asemeja a un gran naufragio en un mar embravecido. Del barco semihundido solo quedan a flote dos náufragos: Uribe Vélez braceando solo, pues sus compinches excepto Jose Obdulio e Invercolsa Londoño están enjaulados. Y a pocos metros bracea Juanpa, a quien no le queda puesta sino la camiseta del proceso de paz, pues sus otros ropajes de mimetismo o camuflados se los ha ido quitando el mar de contradicciones de la crisis general; la crisis de la justicia y la doble moral; la crisis económica agravada por el precio del petróleo; la crisis política y electoral, pero por sobre todo, el estallido de la ficción obsesiva que ha tenido el régimen durante los últimos 200 años de “tener el monopolio de las armas”, que nunca ¡nunca! ha tenido y que ha sido puesta en evidencia por la “desmoralización irreversible” de las FFMM y ha permitido o hecho posible; la captura del “supergeneral” Alzate en noviembre de 2014 por las FARC y ahora, la eliminación de toda una TASK FORCE combinada colombo- gringa en el Cauca, este 15 de mayo 2015, y que le mostró al país y el mundo (no los periódicos de España con igual nombre) sino ante la globalidad universal, el hecho cruel por lo real denunciado con amargura por uno de los soldados sobrevivientes : “en tierra, sin ayuda aérea, no somos nada y cuando la solicitamos no vinieron”, lo que remite a la siguiente pregunta:

¿De qué le han servido al Bloque de Poder Contrainsurgente Dominante, 70 de guerra sucia asimétrica contrainsurgente, con un gasto publico de 6 % del PIB durante todos esos años, con toda esa tecnología militar de punta, incluida la tecnología atómica denunciada por Atilio Borón, dotada por los EEUU, Gran Bretaña, e Israel, la que también incluye los mercenarios, llamados “personal civil” cuando caen en combate?

Al parecer de poco o de casi nada, porque el tan ansiado monopolio de las armas por el “Estado legítimo” no ha pasado de ser, eso, una terrorífica ficción obsesiva que, hasta hoy no se ha correspondido con la realidad y que conste que no mencionamos los hechos de armas contundentes y continuados de las demás Insurgencias. Y entonces, en ese mar turbulento, los dos náufragos en mención avistan un salvavidas inflado con el aire caliente del militarismo, de los dineros de la oligarquía casa-teniente y los votos de sus clientelas adictas: Es el vicepresidente Vargas Lleras, de quien ambos creen los va a unir momentáneamente y los llevará a lugar seguro, que los sacará indemnes, sin un rasguño y sin una sola reforma, no solo a ellos dos, sino a todo el Bloque de Poder Contrainsurgente Dominante que dirigen, y así, ambos desesperados, bracean hacia el salvavidas a ver quién de los dos lo agarra primero. En eso estamos.

Pero los dos náufragos en su desespero, no han reparado en otro salvavidas que flota más lejos, o mejor lo han subestimado porque no representa ningún interés económico serio, porque no es más que un burócrata judicial caga-tinta y quema-libros, que tiene en su cuerpo una cruz (no la cruz roja humanitaria, ni la blanca de la bandera suiza) sino la cruz negra de los milicianos ultramontanos fachos de Cristo Rey: Es el procurador Ordóñez, quien flota sonriendo mostrando sus colmillos y esperando tranquilo el ahogamiento natural de los dos náufragos para ponerse él. Y en eso estamos.

 El afán de Juanpa por llegar al salvavidas de las próximas elecciones, le impide ver otras opciones, por ejemplo, en lugar de tratar de encontrar un pronto y serio acuerdo con la insurgencia, para resolver mediante reformas el estruendoso naufragio del régimen, cada vez que la insurgencia lo desnuda a él y su “terrorífico monopolio de las armas”, bufa amenazante, tartamudea y arruga el ceño como si fuera el general Mora Rangel: Cuando el supergeneral Alzate suspendió los diálogos de la Habana. Ahora vuelve a ordenar los bombardeos aéreos (que nunca se suspendieron) y sin los cuales no son nada en tierra.
El general Mora, integrante de la mesa del Diálogo de Paz en la Habana.

¿Habrán pensado los dos náufragos, junto con los dos salvavidas y los que los apoyan, lo que sucederá si el proceso de paz se rompe (ojala esto nunca ocurra) y las FARC junto a las otras insurgencias, logran resistir los cuatro añitos del periodo presidencial de Vargas Lleras, o de Ordóñez?

¿Usarán la tecnología nuclear denunciada por Atilio Borón recientemente? ¿En serio creen que con ese monopolio de las armas que tienen, van a salir indemnes e impunes como salieron de las guerras civiles bipartidistas de los dos siglos anteriores?.... En eso estamos viendo dos náufragos braceando desesperados hacia el salvavidas.

onsdag 15 april 2015

Mueren diez militares colombianos que “realizaban operaciones” en territorio bajo control de las FARC

Diez de sus compañeros no regresarán a sus familias.
Mueren diez militares colombianos que “realizaban operaciones” en territorio bajo control de las FARC

 

Por Dick Emanuelsson, ANNCOL

ANNCOL / 2015-04-15 / Diez militares profesionales muertos y una veintena heridos. Es el saldo trágico después que tropas de la brigada móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional entraran en choque desde medianoche con tropas guerrilleras de las FARC.

Según el general Mario Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, las tropas regulares “realizaban operaciones de control territorial” cuando los uniformados fueron atacados con “artefactos explosivos, granadas y armas de fuego” por la cuarta comisión de la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de las FARC sobre las 11:30 de la noche del martes.

El presidente Juan Manuel Santos publicó un Twitter en donde lamentó la muerte de los soldados en Cauca. “Esta es precisamente la guerra que queremos terminar”, dijo el mandatario. 

Las FARC declararon un cese al fuego pero Santos se niega acceptar que los fusiles sean silenciados.


Guerra unilateral del Estado Colombiano

Las FARC declararon hace más de cuatro meses un cese al fuego indefinido. Han hecho repetidas propuestas al gobierno de entrar en un cese al fuego bilateral para salvar las vidas de los militares y guerrilleros. La sociedad colombiana ha dado un contundente respaldo a la propuesta para silenciar a los fusiles.

Tanto el presidente Santos como parte de la cúpula militar han rechazado la propuesta de un cese al fuego. Pero la presión masiva hizo que Santos decretara no más bombardeos a los campamentos de las FARC por un mes. Es decir, la guerra terrestre con más de medio millón de soldados y policías está en plena acción de guerra. Y anoche martes, las tropas de la brigada móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, sintieron las consecuencias de la guerra declarada, ahora solo por el Estado, cuando las fuerzas guerrilleras no tenían más remedio que defenderse contra los operativos ofensivos del Ejército.

La orden del Secretariado de las FARC es evitar a lo más posible choques con el Ejército. Pero si no hay posibilidades de evitar las tropas estatales en su avance, pues la orden es defenderse con todo.

Hasta ahora, todos los reportes por parte de los diferentes organismos colombianos e internacionales han indicado que la guerrilla ha mantenido el cese al fuego, pese a múltiples bombardeos y ataques por parte de la Contraguerrilla y los Comandos Junglas que son desembarcados de los helicópteros Black&Hawk, entregados por EE.UU. en el Plan Colombia. Estos aparatos siguen sus operaciones ofensivas contra la guerrilla.FARC lamentan muerte de compatriotas en Cauca

 

La guerrilla de las FARC por su parte, lamentó esta mañana la pérdida de compatriotas, según las palabras del comandante Pastor Alape desde La Habana. Cuando la Delegación de paz llegó a la entrada del Palacio de Convenciones, Alape lanzó la pregunta a los periodistas concentrados: “¿Quién asesinó al representante a la cámara por la Unión patriótica Leonardo Posada?”.

Posada fue elegido 1986 a la cámara por el pueblo pero asesinado antes de que asumiera su cargo el dirigente popular y comunista al congreso colombiano. El asesinato fue un crimen de estado.

Alape sostiene que los militares muertos es una “consecuencia de la incoherencia gubernamental de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua”. Llamó a una reflexión nacional, sobre la necesidad de parar la guerra, si realmente se quiere avanzar en la construcción de un acuerdo de paz: “Que no hayan más madres que tengan que llevar sus hijos a los cementerios”, subrayó Pastor Alape y agregó:

– Sea emboscada, contraemboscada, asalto...lo que importa es que hay colombianos muertos, eso es lo que hay que parar. No se explica que en medio de un proceso de paz, en medio de un cese al fuego unilateral, hayan ataques. Recordemos también a Gilberto Becerro, guerrillero de las FARC-EP, entre muchos otros y otras que han muerto en este mismo escenario del cese al fuego unilateral. Hay que parar eso.

Audio, Pastor Alape: